ชื่อดีเจ    ::  คลีนิก ดร.สีลิคำหล้า (ปากเช)
เพลง      ::   lao thai viet_CUT
คนฟัง     ::  0 listeners