ชื่อดีเจ    ::  My Station name
เพลง      ::   http://radio1.chorsaard.net:9999/;stream.mp3
คนฟัง     ::  0 listeners